Pràctiques restauratives: com fer una bona gestió de conflictes i límits

El passat dia 24 de gener va tenir lloc la càpsula formativa “Pràctiques restauratives: com fer una bona gestió de límits/conflictes”. Va ser la primera sessió del curs i va sorgir de les necessitats detectades entre els equips dels centres educatius del Fòrum Futurs de l’Educació a l’hora de treballar el vincle en l’acció educativa.

En aquesta sessió l’Escola Sadako i l’INS Angeleta Ferrer ens van compartir les experiències i els aprenentatges que duen a terme al voltant de la cultura restaurativa i que han incorporat als seus centres.

Després d’una introducció inicial, en què vam reflexionar al voltant dels conceptes de límit, vincle, convivència i conflictes, vàrem fer un petit recorregut per les cultures restauratives dels dos centres. Tot seguit, es va introduir el concepte de “cercles diàleg” i vam dividir la sessió en dos grups més reduïts. 

En cadascun dels grups petits, vam posar en pràctica les fases d’un cercle de diàleg:

 1. Ronda d’entrada: Fer que tothom participi i que comparteixi quelcom que ens ajudi a conèixer-nos millor.
 2. Un joc de barreja: Barrejar els participants i trencar possibles associacions de companys que es preveu que no ajudaran al desenvolupament del cercle.
 3. Moment per a la reflexió i per a compartir (activitat principal): realitzar de 3 a 5 preguntes sobre el tema que ens ocupa. Cal tenir-les pensades abans de tirar-ho endavant.
 4. Un joc cooperatiu: acabar de manera activa, amb bones sensacions, a través, per exemple, d’un ball o moviments corporals.
 5. Ronda de sortida: fer el tancament del cercle, compartir una idea nova que cadascú s’emporta o alguna cosa que s’ha après durant el cercle.

Després, vam tornar tots al cercle conjunt i vam compartir coses noves que havíem après i el que ens emportàvem de la sessió.

Els principis restauratius que ens van compartir l’Escola Sadako i l’INS Angeleta Ferrer són els següents:

 1. Tothom té un punt de vista únic i valuós.
 2. Els pensaments influeixen en les emocions i ambdós en les nostres accions.
 3. Les nostres accions ens afecten a nosaltres i a les persones que tenim al voltant.
 4. Identificar què necessitem és un pas previ a decidir estratègies per donar-te resposta.
 5. Les persones més situades per resoldre la situació són les persones protagonistes.

També ens van compartir les diferències entre el càstig i la disciplina restaurativa:

Càstig retributiu:

 • Busca la penalització
 • Estigmatitza al culpable
 • Se centra en el passat
 • A vegades és arbitrari
 • Causa dolor
 • Promou la submissió, però no la responsabilitat
 • És un recurs fàcil i ràpid
 • No acostuma a generar canvis en la conducta i empitjora les relacions

Disciplina restaurativa

 • Busca reparar i recuperar el benestar
 • Accepta la persona i rebutja l’acte
 • Mira al present i al futur
 • Es relaciona amb una norma necessària per a conviure
 • Afavoreix el benestar
 • Promou la responsabilitat, la implicació i el compromís
 • És un procés educatiu que exigeix temps
 • Impulsa el canvi desitjat i la capacitat d’autoavaluació

A més, ens van recomanar bibliografia per poder-ne aprendre més:

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *