Com i què prioritzem del currículum?

Aquest dimarts 29 de juny va tenir lloc la darrera càpsula formativa d’aquest curs 21/22, “Com i què prioritzem del nou currículum?”. Aquesta sessió va sorgir de les necessitats detectades entre els equips dels centres educatius del Fòrum Futurs de l’Educació.

Les preocupacions principals que havien detectat els centres del Fòrum es centraven principalment en la dificultat de prioritzar amb un currículum tan extens i en la falta de temps per a pensar i planificar de forma estratègica què és allò més rellevant i com enforcar-ho en les programacions.

Per aquesta raó, doncs, vam convidar al Ramon Grau, professional de l’educació amb una llarga trajectòria com a docent d’educació secundària i, ara mateix, Sub-director general d’ordenació curricular al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La càpsula va estar dividida en dues grans parts, una primera on el Ramon ens va parlar de les oportunitats del nou currículum i, la segona, on els assistents van poder formular-li totes aquelles preguntes, inquietuds i reflexions que van anar anotant durant la xerrada inicial. 

Les idees més rellevants de la sessió van ser les següents:

 • Amb el nou currículum, a l’educació bàsica es consolida:
  • L’aprenentatge basat en competències
  • La funció formativa de l’avaluació
  • La inclusió i la personalització dels aprenentatges
  • L’autonomia de centre
  • Les competències transversals
  • La globalització dels aprenentatges
 • Amb el nou currículum, a l’educació bàsica hi ha les següents novetats:
  • Reducció del nombre de matèries a 1r i 2n d’ESO
  • Increment de l’autonomia de centre, que permet:
   • La possibilitat de creació d’àmbits
   • Fracció horària de gestió autònoma
   • Aprenentatge basat en situacions. Alguns exemples:
 • Amb el nou currículum, el Batxillerat podrà ser:
  • Obert: Inclou altres estudis que no es cursen específicament al batxillerat ni al propi centre on es fa batxillerat.
  • Flexible: Permet establir itineraris formatius personalitzats més enllà de les modalitats definides per la llei, conté una important càrrega d’opcionalitat.
  • Competencial: Promou aprenentatges en situacions reals que s’han de servir eficaçment en contextos diferents.
  • Orientador: Permet que l’alumnat pugui cursar varietat d’àmbits formatius que apuntin cap a destins acadèmics o professionals.
  • Facilitador: Pretén proporcionar una sòlida cultura integral i aportar gust pel coneixement, treball i aprenentatge personal, rigor en la feina i preparació per a l’itinerari acadèmic-professional posterior.
 • Les principals novetats del Batxillerat són:

Després de la clarificadora explicació que va fer el Ramon sobre les oportunitats que ens ofereix aquest nou currículum, vam poder tenir una conversa oberta i els assistents van poder expressar-li els seus dubtes al voltant de temes com l’avaluació, la gestió d’hores al centre i exemples de bones pràctiques que il·lustressin el desplegament d’aquest nou currículum. La sessió va ser una gran oportunitat no només per conèixer quines són les principals aportacions d’aquest nou marc curricular, sinó també per poder-ne parlar, reflexionar i compartir coneixements i experiències els uns amb els altres.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *