Acompanyament professional docent

El passat dia 31 de maig va tenir lloc la càpsula formativa “Acompanyament professional docent”. Aquesta sessió va sorgir de les necessitats detectades entre els equips dels centres educatius del Fòrum Futurs de l’Educació d’aprendre fórmules per acompanyar als docents que s’incorporen nous als centres.

Les inquietuds principals que havien detectat els centres del Fòrum es centraven principalment en la dificultat de fer una bona acollida al nou professorat per tal de fer arribar el propòsit i la mirada educativa dels projectes de centre. A més d’això, també expressaven el repte que suposa poder fer una formació permanent garantint espais de reflexió, d’aprenentatge entre iguals i de creació col·lectiva, dins de l’estructura horària tal i com està estructurada actualment. 

Per a aquesta càpsula, doncs, vam poder comptar amb la participació de dues persones convidades que ens van compartir les seves bones pràctiques al voltant de l’acompanyament: en Jordi Musons de l’Escola Sadako es va centrar en la part d’acollida de professorat nou i en com compartir la visió del centre, i l’Arturo Cortés de la Fundació ExE ens va compartir la metodologia d’acompanyament i mentorització docent en la què es fonamenta el Projecte NEST (Novice Educators Support and Training).

Les claus de l’experiència que ens van compartir de l’Escola Sadako eren principalment:

 • Un projecte educatiu definit. Qui s’incorpori al centre s’ha d’adaptar a un projecte, a una filosofia educativa i a una manera de fer.
 • Un llibre d’estil amb el perfil docent, amb l’explicació del que es demana al centre i amb la metodologia de l’escola. Aquest llibre és viu i flexible, i es va actualitzant.
 • Un llibre amb els protocols de l’escola. Aquest llibre també és viu i flexible, i es va actualitzant.
 • Docència compartida. Les aules de l’escola són cooperatives i la pràctica docent s’estructura a través de la co-docència o multi-docència. Per aconseguir que els docents novells aprenguin a treballar amb aquesta dinàmica, es fa formació inicial, formació in situ i acompanyament.
 • Cultura docent cooperativa. L’escola entén que l’èxit col·lectiu és l’èxit individual i que l’alumnat és responsabilitat de tothom.
 • Programacions didàctiques escrites. Tenir-les recollides permet generar automatismes per a l’alumnat que faciliten la tasca al professorat. Aquestes es considera que pertanyen al curs o al cicle, no a la docent. A banda, aquest material didàctic facilita comprendre una filosofia de treball i aprenentatge més enllà del mateix alumne.
 • Projectes de centre que fomenten les cures i la col·laboració entre docents.
 • Lideratges clars, definits i distribuïts. I que aquests també s’ocupin de generar moments de complicitat entre l’equip.

Les claus del model d’acompanyament i mentoratge del Projecte NEST són principalment:

 • El propòsit del projecte és proporcionar un acompanyament i suport professional als docents nous del centre educatiu.
 • El subjecte d’aprenentatge és la persona mentora.
 • El model d’acompanyament es fonamenta en l’observació d’aula i la mentoria.
 • Aquesta metodologia trenca amb el model d’acompanyament tradicional d’accés a la professió docent que genera aprenentatge pel mètode d’assaig-error d’aula tancada i en solitari, i que fomenta l’aïllament docent. 
 • Docents novells treballant amb altres milloren més ràpidament. (Papay et al, 2015)
 • La major col·laboració docent redunda en un major aprenentatge de l’alumnat. (Ronfeldt et al, 2015)

Després de les dues intervencions, vam tenir l’oportunitat de conversar en petits grups per a resoldre dubtes, plantejar preguntes i compartir reptes i inquietuds entre els ponents i els assistents. 

La sessió va ser una gran oportunitat no només per conèixer bones pràctiques sobre acollida i acompanyament, sinó per reflexionar al voltant de com hauria de ser idealment l’accés a la docència, sobre quines pràctiques podrien ajudar-nos a garantir un model d’acompanyament de qualitat, i les dificultats actuals per a dur-ho a terme.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *