Les presentacions d’aprenentatge

El passat 10 de gener va arrencar el curs després de les festes nadalenques i docents del col·lectiu els Futurs de l’Educació ens vam reunir per acostar-nos a la proposta que la Betlem Cuesta i el Sergi del Moral de l’IE Les Vinyes ens van apropar: “les presentacions d’aprenentatge”.

La sessió va començar amb un modelatge del Sergi, que va dur a terme una “presentació d’aprenentatge” del propi procés viscut en l’últim curs 2020-2021. Partint d’aquí, la càpsula formativa va constar de dues parts diferenciades: la primera, on es van presentar les claus d’aquesta metodologia; i la segona, quan els i les assistents es van subdividir en grups per poder tenir una conversa aprofundida resolent dubtes i preguntes de la mà del Sergi i la Betlem.

La presentació d’aprenentatge és una exhibició-relat que fa l’aprenent sobre el seu procés d’aprenentatge. L’alumnat fa un exercici previ de reflexió i metacognició i l’exposa davant d’una audiència seleccionada per ell/a mateix/a. Aquestes presentacions es van impulsar per primera vegada a l’IE Les Vinyes amb tres grans objectius: 1. Oferir un espai de qualitat perquè els i les aprenents poguessin reflexionar sobre el seu propi aprenentatge, 2. Posar els “processos d’aprenentatge” en el centre de la pràctica diària, 3. Avançar en la personalització de l’aprenentatge dedicant temps d’escolta a cada un dels i les joves de forma individualitzada.

La Betlem i el Sergi ens vam compartir que, gràcies a la inspiració d’altres centres que havien assajat aquesta metodologia, van decidir iniciar-se en aquest nou enfocament. Fins el moment el centre havia fet una aposta pels portafolis com a eina de metacognició i de recull d’aprenentatges però ni l’alumnat ni el professorat sentia que aquesta aproximació estigués contribuint als objectius plantejats i confessen que s’acabaven realitzant per mera inèrcia, sense contribuir als processos d’aprenentatge.

Vídeo explicatiu de les “presentations of Learning” que es realitzen a High Tech High -centre de referència de pràctiques avançades a San Diego, California.

D’altra banda, al centre també es realitzaven les reunions amb famílies i aprenents. Aquestes ja estan molt consolidades al centre i també són una oportunitat per reflexionar sobre el propi creixement però els i les docents valoraven que els adults seguien tenint encara massa protagonisme. Calia, doncs, anar més enllà i testar noves estratègies així que l’equip directiu i docent de les Vinyes va llançar-se a aquest nou plantejament que, finalment, es va imposar com un dels grans èxits del curs passat.

Esmentar les presentacions d’aprenentatge es van desenvolupar en els dies reservats per dur a terme les avaluacions extraordinàries que, fins el moment, no havien tingut un encaix natural en el projecte educatiu de Les Vinyes. L’alumnat va comptar amb cinc dies per preparar la seva presentació d’aprenentatge i, posteriorment, durant 3 dies van tenir lloc les presentacions.

Calendari de desplegament de les presentacions d’aprenentatge de l’IE Les Vinyes el curs 20-21.

Es van realitzar més de 360 presentacions en tres dies. Evidentment això va suposar un repte logístic molt important, que va requerir una bona planificació per part dels equips docents de totes les etapes. En l’organització d’aquest gran desplegament també va ser clau comptar amb la figura del tutor/a, docent que acompanyava un grup de 10-15 estudiants i se’n responsabilitzava des de l’inici de la preparació d’aquestes presentacions fins a l’execució de les mateixes.

A banda de la importància en la coordinació logística, la tutorització també va ser essencial per donar suport a l’alumnat en l’aprofundiment de les reflexions que s’anaven plantejant. Cal dir que aquest és un element que cal seguir treballant en properes edicions ja que l’exercici metacognitiu requereix de suport i d’una certa pràctica reflexiva. L’equip de l’Institut Escola no volia que les presentacions esdevinguessin una mera tasca d’oratòria, calia insistir en l’aprofundiment del relat perquè realment aquest exercici contribuís al veritable aprenentatge.

Pel que fa els convidats/des, aquests eren seleccionats pels propis estudiants que havien de pensar en persones del seu entorn que, segons el seu criteri, estiguessin interessats/des en el seu creixement i aprenentatge. Tant els convidats/des com els i les panelistes comptaven amb unes indicacions de referència sobre quin tipus d’intervencions o preguntes es podien dur a terme al llarg de les sessions.

La Betlem i el Sergi subratllen que era molt rellevant que l’alumnat no es sentís avaluat per un tribunal sinó que es sentís escoltat i valorat. Pensen que això es va aconseguir amb escreix i comparteixen amb orgull que en diverses ocasions l’alumnat i/o els assistents van acabar amb llàgrimes als ulls emocionats de compartir relats tan íntims i especials.

La sessió va ser una gran oportunitat per reflexionar sobre com acompanyem els processos d’aprenentatge de l’alumnat. Els i les assistents van marxar amb motivació i il·lusió per compartir aquesta metodologia amb els seus respectius claustres i, qui sap, aviat iniciar-se en la pràctica d’aquesta aproximació.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *