El feedback per a l’aprenentatge

El passat 10 de maig vam fer una trobada d’aprenentatge entre iguals sobre feedback per a l’aprenentatge. Us compartim un resum de la trobada en 5 idees clau.

A dia d’avui ningú qüestiona que la retroalimentació esdevé imprescindible per possibilitar l’aprenentatge i per desenvolupar persones autònomes que viuen i viuran en un món canviant. Tot i així, ha agafat més força el concepte de “feedforward” respecte el de “feedback”. Aquest últim connota una mirada cap el passat mentre que el primer suggereix un focus de futur i la necessitat d’ancipitar-se.

Foto de Sergi del Moral. Reflexió al final d’un projecte: quin consell li donaries a un company/a?

Són molts els i les docents que diàriament practiquen la retroacció i la retroalimentació. La Coral Regí, Directora de l’Escola Virolai, en aquesta trobada, va compartir algunes idees que podem tenir en compte si som i volem ser docents que acompanyem el creixement de l’alumnat mitjançant la reflexió, el diàleg, l’anàlisi de l’error, etc. Excel·lir en la tasca del feedforward és molt complex i ens cal entrenament. La Coral va destacar:

No fer persones dependents del feedback

L’objectiu del feedback ha de ser promoure l’autoregulació dels i les aprenents, permetre doncs una avaluació veritablement formadora. La pràctica constant del feedback sense empoderar l’alumnat en aquesta tasca podria ser contraproduent. No som només els i les docents qui hem de promoure el feedback, hem de facilitar també la coavaluació (de companys/es), l’heteroavaluació (d’altres docents, de famílies, etc.) i l’autoavaluació (d’un mateix/a), a través d’espais de metacognició i reflexió. 

Partir sempre de l’error com una oportunitat d’aprenentatge

Culturalment associem l’error a allò que no ha de succeir, a allò que s’ha d’evitar si volem ser bons i bones alumnes. De fet, és precisament al contrari: sense error no pot existir aprenentatge, per tant, ens cal promoure entorns d’aprenentatge on es celebri l’error i es percebi com l’inici d’aquest camí d’aprenentatge.

Texto

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Evitar els afalacs superflus

Promoure bon feedback requereix contundència (que no vol dir agressivitat ni despreci!) i també que el feedback sigui específic i concret. De vegades només volem ser amables…però l’alumnat és capaç de percebre els comentaris buits que només maquillen allò que volem dir.

No universalitzar el feedback

El feedback valora processos i productes, no persones, per tant la personalització de l’aprenentatge és inherent al foment d’un bon feedback. Els processos de retroalimentació creixeran de forma paral·lela a l’objectiu de personalitzar. I, alhora, si no treballem de forma única amb cada aprenent, difícilment podrem oferir feedback de qualitat.

No confondre el feedback amb el judici

Ser un/a docent que promou feedback requereix dominar l’art de la pregunta i de l’observació. Si la retroalimentació no ha anat precedida d’una (o diverses) pregunta(es) o una bona observació, s’acostarà més a una crítica, una opinió, un arbitri, que a un bon feedback.

Per seguir aprenent…

Algunes referències per saber-ne més:

  • SANMARTÍ, N. (2020). Avaluar és aprendre. Departament d’Educació (XCB)

http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/avaluar-aprendre.pdf

  • Rebeca Anijovich, SUMMA (2019) Orientaciones para la Formación Docente y el Trabajo en el aula: Retroalimentación Formativa

https://panorama.oei.org.ar/_dev2/wp-content/uploads/2019/06/Retroalimentaci%C3%B3n-Formativa.pdf

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *