Trobada virtual d’aprenentatge entre iguals: La personalització de l’aprenentatge

El passat 19 de gener vam fer una trobada d’aprenentatge entre iguals sobre personalització de l’aprenentatge. Us compartim un resum de la trobada en aquesta entrada 👇

De què parlem quan parlem de personalització de l’aprenentatge?

Personalitzar és anar més enllà de la individualització de l’aprenentatge o de diferenciar l’aprenentatge. Individualitzar l’aprenentatge és adaptar l’ensenyança al ritme d’aprenentatge de l’alumnat, diferenciar l’aprenentatge és adaptar l’ensenyança al ritme i als processos d’aprenentatge de l’alumnat, però personalitzar l’aprenentatge és molt més: és adaptar l’ensenyança al ritme, als processos i als interessos i opcions d’aprenentatge de l’alumnat.

Segons el Dr. César Coll (2015) “personalitzar l’aprenentatge implica donar veu als aprenents i oferir-los la possibilitat d’una elecció sobre el què aprenen, quan ho aprenen i com ho aprenen.

La personalització, doncs, va més enllà de la individualització (ajustar el ritme d’aprenentatge), la diferenciació (ajustar la metodologia) i la inclusió (eliminar les barreres de l’aprenentatge) i es proposa connectar l’aprenentatge amb els interessos i experiències de l’aprenent. 

En un entorn educatiu personalitzat, el ritme d’aprenentatge, els objectius, els continguts i la metodologia poden ser diferents per als aprenents”. Un entorn al servei de les necessitats, capacitats i interessos dels infants i joves.

I a la pràctica, com ho fem?

Per respondre a aquesta pregunta, el passat 19 de gener vam fer una trobada virtual del Fòrum Els Futurs de l’Educació amb el propòsit de generar un espai d’aprenentatge entre iguals on compartir idees, reptes, reflexions i bones pràctiques en relació a la personalització de l’aprenentatge. 

Vam organitzar la trobada en diversos grups d’aprenentatge simultanis i autoorganitzats, que van conversar i compartir experiències sobre diverses qüestions: 

  • Què ens ha funcionat al nostre centre per millorar la personalització de l’aprenentatge?
  • Què hem après?
  • Quins propers passos ens plantegem?
  • Quins reptes tenim?
  • Quins canvis organitzatius hem fet?
  • Quins canvis en l’avaluació hem fet?
  • etc.

Vam iniciar totes les converses amb la presentació d’una experiència disparadora: una breu exposició d’algun dels centres del col·lectiu sobre una bona pràctica o experiència relacionada amb la personalització de l’aprenentatge. El propòsit d’aquestes “experiències disparadores” era inspirar la conversa grupal i intercanvi d’experiències posterior, des del convenciment que totes i tots nosaltres i els nostres centres estem en un procés d’aprenentatge i que compartint les nostres experiències, èxits i dificultats amb la resta de centres i docents podem enriquir-nos mútuament i seguir millorant la nostra pràctica docent cap a l’horitzó comú de la personalització de l’aprenentatge

Així, compartim a continuació les experiències disparadores que vam presentar a la trobada virtual, amb l’objectiu que també puguin inspirar converses fructíferes amb els equips docents dels vostres centres:


Les brúixoles d’aprenentatge (Escola Sadako)

Les brúixoles d’aprenentatge de l’Escola Sadako són dissenys d’experiències d’aprenentatge globalitzat autònom i multinivells.


Espais comunicatius i matemàtics (IE Lluís Millet)

Les propostes matemàtiques i comunicatives de l’alumnat de primària de l’IE Lluís Millet es realitzen en una franja de 7h setmanals on els infants segueixen un itinerari personalitzat amb diverses propostes de llengua i matemàtiques, actives i manipulatives, i adaptades als diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. 


Arrelant al bosc (Escola El Puig)

A l’Escola El Puig, cada curs, des de tots els grups de l’escola (des d’infantil fins a secundària), s’inicia una recerca dins d’un Projecte General.  Els processos d’indagació condueixen els infants i joves a la descoberta i intervenció en el món. Mai es repeteixen dos processos iguals perquè cada grup-classe i cada infant fa un camí diferent.  Aquests són els projectes que s’han realitzat enguany: 


Fer-se preguntes, condició per a la personalització (Escola La Immaculada)

Els docents de l’Escola La Immaculada han estat reflexionant sobre el fet de formular-se preguntes com a estratègia per detectar els interessos de l’alumnat, previ a la personalització de l’aprenentatge. En aquesta presentació expliquen com ho porten a la pràctica, a través de la creativitat.


Projecte Crea (Col·legi Kostka Jesuïtes Gràcia)

El projecte Crea és un projecte liderat totalment pels alumnes, que es fa durant les etapes de 5è de primària fins a 2n d’ESO. En aquest vídeo es presenta el projecte realitzat per l’alumnat de cinquè de primària, dins de l’àmbit tecnològic, que es va presentar a l’Institut Guttmann: l’objectiu era crear un instrument que ajudés a millorar la mobilitat dels dits de la mà.


Projecte Acció 360º (Escola Edumar)

Després del llarg període de confinament, a l’Escola Edumar van decidir prioritzar les sortides de l’alumnat i convertir els espais exteriors en entorns d’aprenentatge. En aquest vídeo es presenta el projecte Acció 360º, realitzat per l’alumnat de 6è de primària, que té per objectius apropar l’entorn proper a l’alumnat i despertar actituds participatives i compromeses amb l’entorn.


El paper de l’alumnat en els informes d’avaluació trimestrals (IE Les Vinyes)

Els docents de l’IE Les Vinyes han estat reflexionant sobre el paper de l’alumnat en els informes d’avaluació trimestrals. En aquest vídeo s’explica com i per què han decidit incloure un comentari de l’alumne/a en el butlletí i quin paper tenen els nois i noies en la reunió d’avaluació amb les famílies.


El Batxillerat a l’institut Montgròs

A l’institut Montgròs el 1r de Batxillerat es planteja com una continuïtat de la secundària, a través dels anomenats “àmbits duals”. En aquest vídeo s’explica el propòsit d’aquesta estructura i la seva organització, així com els dubtes i entrebancs que es plantegen.


El sistema d’avaluació dual: assoliment competencial i grau de satisfacció  (Institut de Sils)

A l’Institut de Sils l’avaluació de l’alumnat pretén reflectir tant l’assoliment competencial com el grau de satisfacció amb el progrés assolit per cadascun dels nois i noies. És un tema que pot generar un debat interessant, ja que trobar els indicadors per ajustar aquest grau de satisfacció no és fàcil. En aquest vídeo s’explica el propòsit d’aquest sistema d’avaluació, com es duu a la pràctica i quin protagonisme tenen els consells orientadors en aquest sistema d’avaluació


La personalització de l’aprenentatge: una mirada al futur (Coral Regí i Anna Comas)

Què ha de canviar per avançar cap a un horitzó que veritablement garanteixi un aprenentatge personalitzat per a tots els infants i joves? La Coral i l’Anna inicien una conversa a partir d’aquesta pregunta.


Evidentment, la incorporació de noves metodologies d’aula com els ambients, els espais, els projectes, els tallers… ajuda i reforça l’acompanyament en el desenvolupament de l’alumnat, però la personalització no és tan sols una qüestió de metodologies pedagògiques, com César Coll destaca: «és per sobre de tot una actitud, una mirada que implica estimació i respecte a tots i cadascun dels infants valorant la seva diversitat».

Així, personalitzar l’aprenentatge implica repensar el propòsit i “adaptar el currículum, la metodologia i l’avaluació. El currículum ha de ser flexible, assumint que els continguts curriculars són una referència que cal esporgar i adaptar al nostre context i als ritmes de l’alumnat. No importa tant el que els infants i joves aprenen, sinó el que aprenen a fer per continuar aprenent”, destaquen la Coral Regí i la Dolors Queralt en aquest article: “Cal que l’educador descobreixi que el seu rol no és ensenyar al grup-classe, sinó acompanyar a cada alumne a descobrir el seu potencial, fer-lo créixer i mantenir en tot moment la seva confiança i ganes d’aprendre” perquè educar implica “reconèixer i valorar tots els talents en totes les persones que ens envolten: és donar oportunitats a tots els infants i joves”.


Per seguir aprenent…

Algunes referències per saber-ne més: