Primera trobada virtual “Educació en temps de confinament”

La crisi del Covid i la situació de confinament ens han obligat a repensar en temps rècord el paper de l’escola en aquest nou context inesperat. 

Donar la resposta educativa que els infants i joves necessiten en el context de confinament i educació a distància requereix revisar els objectius d’aprenentatge prioritaris en aquest moment i la manera com es porten a la pràctica, reformulant les propostes i activitats d’ensenyament-aprenentatge, l’acompanyament tutorial i repensant com s’organitza i es coordina l’equip docent. 

Aquesta situació ens porta també a repensar el full de ruta del col·lectiu Els Futurs de l’Educació i organitzar una primera trobada virtual per donar resposta a la necessitat de reflexió pedagògica compartida i generar un espai on compartir idees, estratègies i reptes, i aprendre els uns dels altres en aquest moment d’incertesa.

60 representants dels equips directius de les escoles i instituts del col·lectiu participen en aquesta primera trobada virtual, el 16 d’abril del 2020, en la qual es posa de manifest que que esdevé clau (sempre, i encara més en els moments difícils) disposar de temps per “parar i pensar” amb persones de centres amb qui, tot i no compartir projecte educatiu, es comparteix un llenguatge, unes inquietuds i unes pors, així com unes motivacions i il·lusions que fan que l’estona compartida esdevingui un petit gran tresor.